Atelier OBA2 vznikl v plynulé návaznosti na STUDIO SIMON, jež založili v roce 2004 Ondřej Šimon a Barbora Tučková /dnes již Barbora Šimon/ jako volné sdružení architektů a designérů spolupracujících na různorodých projektech, od urbanistických studií přes architektonické projekty po návrhy interiérů, včetně jejich realizace a designérské spolupráce při hledání nových řešení, vývoji prototypů atd.
Spektrum zadání, kterému se věnujeme je poměrně široké, od designu interiérů, a to nejen bytových prostor, jako je například návrh interiéru restaurace, obchodu, hotelu, kancelářských prostor, školy, ordinace, recepce, atd.,…a samozřejmě i nadstandardní interiéry bytu a rodinného domu. Součástí našich zadání jsou rekonstrukce prostor, úpravy dispozic a celkové adaptace stávajících prostor na nové funkce, např. půdní vestavby, propojování více bytových jednotek, atd.,…

Naše práce zahrnuje vše od základních návrhů dispozic, přes výkresovou dokumentaci a projekt pro provedení stavby, po 3D modely i vizualizace znázorňující finální řešení včetně konkrétních prvků užitých v interiéru a možnost jejich dodání. Dále máme zkušenosti se zpracováním tendrové a zadávací dokumentace tj. vypracování podkladů pro různá výběrová řízení a soutěže. Z architektury se orientujeme především na zadání od soukromých klientů, jakým je např. návrh rodinného domu, návrhy jiné drobnější architektury a stavební úpravy v rámci rekonstrukcí, ale současně je pro nás velmi zajímavá i spolupráce s developery na větších zakázkách, od územně plánovací činnosti, např. studie zastavitelnosti jednotlivých území až po projekty bytových domů, veřejných i jiných komerčních staveb. Poskytujeme služby od prvotních konzultací a návrhů přes projekt a autorské dozory až po předání stavby k užívání. Tento široký rozptyl si můžeme dovolit jen díky spolupráci s dalšími projektanty a profesionály v jednotlivých oborech a díky týmu osvědčených dodavatelů při realizacích interiérů.

Název našeho ateliéru OBA2 původně vznikl jen jako shluk počátečních písmen našich jmen Ondra Bára Atelier 2, když jsme podruhé začínali v nových prostorách a s novou vizí. Ale také si uvědomujeme, že OBA2 máme mnoho společného a snažíme se navzájem doplňovat, zohledňovat v projektech různé přístupy a spolupracovat v týmu, OBA DVA jsme snad ještě dost mladí a nadšení, máme zájem o kvalitní architekturu a potřebu tvořit. Každopádně stejně tak lze náš název chápat, jako OBA2 póly při zadávání projektu, protože akceptujeme, že investor hraje vlastně stejně zásadní roli pro úspěšnost a celkovou atraktivitu projektu jako architekt, a že zde jsou vždy minimálně dva různé úhly pohledu, které vytváří a definují prostředí, ve kterém trávíme svůj čas, které obýváme, kterým se obklopujeme a které nás tak vlastně charakterizuje.

Hlavní obory naší činnosti jsou:

  • URBANISMUS A ARCHITEKTURA
  • STUDIE, NÁVRHY A PROJEKČNÍ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
  • REKONSTRUKCE A ÚPRAVY PROSTOR, DESIGN INTERIÉRU
  • NÁVRHY INTERIÉRŮ A JEJICH REALIZACE
  • DESIGN, GRAFICKÝ DESIGN A VIZUALIZACE