KOMERČNÍ INTERIÉRY

Bez názvu – 1.png

Vypracováváme veškerou dokumentaci od prvotních skic a návrhů přes ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTY PRO ÚZEMNÍ I STAVEBNÍ ŘÍZENÍ AŽ PO PROVÁDĚCÍ PROJEKTY VČETNĚ VŠECH PROFESÍ. Provádíme též VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU, VÝBĚR DODAVATELŮ, ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE, INŽENÝRING A POSKYTUJEME KONZULTACE K PROBLÉMŮM ARCHITEKTURY A VÝSTAVBY.  SPOLUPRCUJEME SE SOUKROMÝMI KLIETNY, ale i DEVELOPERY apod.  

PROKAT invest s.r.o. - Praha 2018

Smé Café - Smekalovo pekařství - Vysoké Mýto 2010, Choceň 2012, Ústí na Orlicí 2014, Hradec králové 2016, Chrudim 2017, Pardubice 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 2008, Rektorát 2012, Univerzitní knihovna 2012, 

Filozofická fakulta 2014

Unipetrol a.s. - Praha 2016