Atelier OBA2 vznikl v plynulé návaznosti na STUDIO SIMON, jež založili v roce 2004 ONDŘEJ ŠIMON a BARBORA TUČKOVÁ /dnes již BARBORA ŠIMON/  jako volné sdružení architektů a designérů spolupracujících na různorodých projektech, od urbanistických studií přes architektonické projekty po návrhy interiérů, včetně jejich realizace a designérské spolupráce při hledání nových řešení, vývoji prototypů atd., …
   Spektrum zadání, kterému se věnujeme je poměrně široké, od designu interiérů, a to nejen bytových prostor, jako je například návrh interiéru restaurace, obchodu, hotelu, kancelářských prostor, školy, ordinace, recepce, atd.,…a samozřejmě i nadstandardní interiéry bytu a rodinného domu. Součástí našich zadání jsou rekonstrukce prostor, úpravy dispozic a celkové adaptace stávajících prostor na nové funkce, např. půdní vestavby, propojování více bytových jednotek, atd.,… Naše práce zahrnuje vše od základních návrhů dispozic, přes výkresovou dokumentaci a projekt pro provedení stavby, po 3D modely i vizualizace znázorňující finální řešení včetně konkrétních prvků užitých v interiéru a možnost jejich dodání. Dále máme zkušenosti se zpracováním tendrové a zadávací dokumentace tj. vypracování podkladů pro různá výběrová řízení, soutěže,…
    Z architektury se orientujeme především na zadání od soukromých klientů, jakým je např. návrh rodinného domu, návrhy jiné drobnější architektury a stavební úpravy v rámci rekonstrukcí, ale současně je pro nás velmi zajímavá i spolupráce s developery na větších zakázkách, od územně plánovací činnosti, např. studie zastavitelnosti jednotlivých území až po projekty bytových domů, veřejných i jiných komerčních staveb. 
    Poskytujeme služby od prvotních konzultací a návrhů přes projekt a autorské dozory až po předání stavby k užívání. Tento široký rozptyl si můžeme dovolit jen díky spolupráci s dalšími projektanty a profesionály v jednotlivých oborech a díky týmu osvědčených dodavatelů při realizacích interiérů.

Ďáblický háj

sídlo firmy

OBADVA s.r.o

Jindřišská 698, 530 02 Pardubice
IČO: 25282387 DIČ: CZ25282387

 

NOVÉ VIZUALIZACE