top of page

BYTOVÉ INTERIÉRY

Bez názvu – 1.png

Vytváříme NÁVRHY BYTOVÝCH I KOMERČNÍCH INTERIÉRŮ, zhotovujeme VIZUALIZACE, VÝKRESOVOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI, PODKLADY PRO REALIZACI, spolupracujeme s PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ a odborníky v oblasti REALIZACE INTERIÉRU, máme zkušenost se zhotovením podkladů pro VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE (TENDROVOU DOKUMENTACI), SPOLUPRACUJEME S DODAVATELI, případně jsme schopni zajistit REALIZACI INTERIÉRU NE KLÍČ.

Interiér RD Jindřišská 2015

Interiér Praha 2015