BYTOVÉ INTERIÉRY

Bez názvu – 1.png

Vytváříme NÁVRHY BYTOVÝCH I KOMERČNÍCH INTERIÉRŮ, zhotovujeme VIZUALIZACE, VÝKRESOVOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI, PODKLADY PRO REALIZACI, spolupracujeme s PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ a odborníky v oblasti REALIZACE INTERIÉRU, máme zkušenost se zhotovením podkladů pro VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE (TENDROVOU DOKUMENTACI), SPOLUPRACUJEME S DODAVATELI, případně jsme schopni zajistit REALIZACI INTERIÉRU NE KLÍČ.

Interiér RD Jindřišská 2015

Interiér Praha 2015

Interiér RD Pa 2019

 

Interiér RD Kostěnice 2019

Interiér RD Zámrsk 2016

Interiér RD Hradec Králové 2017

Interiér RD Petrov 2016

Interiér Ústí nad Labem 2016

Interiér Praha 2017